دانلو اهنگ هربار این درو ماکان بند

ماکان بند

متن ترانه ماکان بند به نام هر بار این درو

♫♫ صدای خنده هات هنوز توی گوشمه ♫♫

♫♫ عطری که میزنی رو لباسی که میپوشمه ♫♫

♫♫ دیگه بدون من یه قدمم برندار یه چیزی بهت میگم این دفعه رو نه نیار ♫♫

♫♫ هر بار این درو محکم نبند نرو این چشمای ترو نکن تو بدترو ♫♫

♫♫ نفسم میبره دل من دلخوره بی تو از دلهره هر دقیقه اش پره ♫♫

♫♫ هر بار این درو محکم نبند نرو این چشمای ترو نکن تو بدترو ♫♫

♫♫ نفسم میبره دل من دلخوره بی تو از دلهره هر دقیقه اش پره ♫♫

♫♫♫♫

♫♫ بدون تو بدون از این زندگی سیرم ♫♫

♫♫ به جون هردومون نباشی از دست میرم ♫♫

♫♫ درارو وانکن و حرف رفتن و نزن نه دیگه تا نکن به هر دلیلی با من ♫♫

♫♫ هر بار این درو محکم نبند نرو این چشمای ترو نکن تو بدترو ♫♫

♫♫ نفسم میبره دل من دلخوره بی تو از دلهره هر دقیقه اش پره ♫♫

♫♫ هر بار این درو محکم نبند نرو این چشمای ترو نکن تو بدترو ♫♫

♫♫ نفسم میبره دل من دلخوره بی تو از دلهره هر دقیقه اش پره ♫♫

ماکان بند
10 آهنگ

Reply